Подкрепи ни

Всеки може да помогне. Нашите идеи се нуждаят от вашата подкрепа. Можете да го направите по няколко начина.

Направете пожертвование. Всички желаещи погат да ни помогнат с парични средства.

Тези средства са необходими за:

  – за закупуване на хартия и консумативи за принтера

– за наем на помещение

– за плащането на комуналните услуги

– за трудовото възнаграждение на сътрудниците в проекта

– заплащане услугите на специалисти в областта на химическите зависимости

Повече подробности за реализираните проекти можете да намерите в раздела „Проекти”.

Подарете ни вашите знания и опит. Необходимо е да отделите не повече от 5% от вашето време,

Винаги се нуждаем от помощта на:

-дизайнери

-фотографи

-доброволци с автомобил

-PR-специалисти

Нуждаем се от професионалисти в тяхната сфера.

Разкажете за нашата дейност на своите риятели и познати.

Споделяйте нашите публикации в социалните мрежи. Отбележете нашата страница като харесана във Facebook и Youtube. Търсим съмишленици, такива, които споделят нашите възгледи и ценности.