15 години за вземане на решение – ще доживеем ли?

 
 

Социолозите казват: средната възраст на приобщаване към наркотиците е 15 години, осъзнатото решение за прекратяване приема на наркотици става към 30 години.

Съгласно социологично запитване, проведено в рамките на проекта «5:0 за хората» септември месец тази година, средната възраст за започване на употребата е 15,45 години, а осъзнатото решение за прекратяване на употребата настъпва средно към 29,84 години.

В изследването са приели участие респонденти от България, Гърция, Русия и Украйна на възраст от 18 до 48 години. Общо са били запитани 63 човека. Като най-ранната възраст на начало на употреба – 8 години, а най-късната – 29 години. Крайната възраст на прекратяване приема на наркотици се намира между 17 и 47 години съответно.

социологично запитване, в рамките на проекта «5:0 за хората»
въпроси към анонимно проучване на участниците в проекта „5:0 за хора“

КАКВО ОЩЕ Е ИЗВЕСТНО

От непълно семейство са излезли 11 респонденти (17%), при 27 човека (42%) в семейството е имало зависими роднини. От 63 запитани 24 човека (38%) имат пълно средно образование, 18 човека имат висше образование (28%). Така че, зависимите роднини могат да станат рисков фактор, който да доведе към употреба. В това време непълното семейство и нивото на образование не се явяват такива.

ТОВА Е ВАЖНО

Сред причините, поради които респондентите са започнали да употребяват наркотици, преобладаващо мнозинство са посочили любопитство – 38 човека (60%). Втория по популярност отговор – защото техните приятели са употребявали – 13 човека (20%).

Сред причините, способстващи за приемането на решение за отказ от употреба, болшинството отчитат, че това никак не е свързано с проблеми със закона, със здравето или с трудности в семейството, давайки други причини – 22 човека (34%).

Проблеми със закона е подпомогнало да се откажат само 4 човека (6%). Проблемите със здравето също не особено мотивират за отказ от употреба – общо 4 човека (6%). Така също, проблеми в семейството, които са мотивирали към трезв начин на живот – само 7 човека (11%).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.